facebook

Wszystkie działania federacji UFR opierają się o ideę samodoskonalenia się i rozwoju osobowego poprzez sport i uprawianie sztuk walki. Chcemy aby związani z nami zawodnicy przełamywali własne słabości wytrwałością, pracowitością, mądrością i siłą woli a nie sztucznym wspomaganiem swojego organizmu. Uważamy że wynik sportowy osiągnięty w ten sposób jest sprzeczny ze wszelkimi ideami sportu i sztuk walki które towarzyszyły ludziom od tysięcy lat i prowadzą do zniszczenia nie zaś do wzmocnienia ludzkiego charakteru. Dlatego najważniejsza jest dla nas idea olimpijska, zasady fair play i kontrola antydopingowa której zobowiązują się poddać wszyscy zawodnicy Kadry Polski UFR i uczestnicy zawodów UFR.