facebook

zawody ufr

Corocznie organizujemy w Polsce cykl rozgrywek UFR.  Biorą w nich udział reprezentanci różnych stylów walki. Największa impreza w roku "Mazovia Cup International" ma charakter międzynarodowy i doczekała się 8. edycji. Rywalizacja odbywa się na 8 matach i ringu, a liczba zawodników sięga 600. Staramy się, aby współpracujące z nami kluby nie tylko rozwijały się pod względem sportowym, ale także ponosiły jak najniższe koszty udziału w zawodach. 

 
Korzyści sportowe
 1. Możliwość sukcesów na każdym poziomie zaawansowania, wszystkich grup wiekowych.
 2. Kontakt z zawodnikami z zagranicy 
 3. Kontakt z zawodnikami z innych stylów walki z całego kraju
 4. Obsługa sędziowska na europejskim poziomie
Korzyści finansowe
 1. Jednodniowy charakter zawodów (obniżenie kosztów noclegów i wyżywienia)
 2. Rywalizacja wszystkich grup wiekowych i w wielu regulaminach (obniżenie kosztu transportu)
 3. Rywalizacja międzynarodowa (bez konieczności wyjazdu za granicę)
 4. Jedna opłata startowa (brak opłat za dodatkowe konkurencje)
 5. Brak dodatkowych opłat (licencja członkowska, zawodnicza, trenerska)
 6. Brak wymaganego minimalnego stopnia do udziału w zawodach (koszt egzaminu każdego zawodnika)
 7. Zwolnienie klubu z "opłaty sędziowskiej"  (tylko kluby posiadające sędziego z licencją UFR)
 8. Obowiązkowe badania lekarskie w walkach z ograniczonym kontaktem jedynie do 23. roku życia.


Rangi Zawodów UFR
 • Mistrzostwa Świata
 • Puchar Europy
 • Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
 • Mistrzostwa Polski
 • Międzynarodowy Puchar Polski
 • Puchar Polski
 • inne imprezy (puchary województw, miast, powiatów itp.)